2014-01-02 12:58 #0 av: [Linsenhejhej]

Hejsan!

Jag tycker det är lättare att läsa tryckta böcker än på datorskärmen och skulle vilja skriva in allt från olika webbsidor jag vill läsa i ett dokument och trycka boken och ha den för eget bruk, självklart där det står tydligt vem som har skrivit texten. Är detta möjligt? Jag tänkte eftersom texten ändå redan är öppen för alla på internet. Glad