2013-08-09 00:40 #0 av: Zynell

Jag skriver paranormal romance. Det är en genre jag inte har sett här i Sverige. Istället hamnar dessa böcker oftast under sci-fi eller fantasy, vilket jag tycker är väldigt tråkigt. När jag började läsa på engelska för några år sedan upptäckte jag en helt ny värld av böcker och insåg hur lite som faktiskt översätts till svenska. Idag läser jag bara på engelska och har "lärt känna" nya författare vars böcker jag annars aldrig hade kommit i kontakt med. Samma sak gäller genre av böcker. Här i Sverige verkar vi bara ha fantasy och sci-fi eller ungdom som genre för böcker med övernaturliga inslag. Utomlands finns hur många olika kategorier som helst, vilket jag gillar. I Sverige känns det inte riktigt som om fantasy är riktigt accepterat här ännu på samma sätt som utomlands. Det vekar som om deckare är det som fortfarande gäller här.

Hur upplever ni att det är i Sverige? Vilket/vilka genre hade ni velat se mer av här?